Arquivos da categoría Agustín Agra

Quedou falado

asesoria_trato_hecho3Agustín Agra. ─Quedou falado, dixo Pepe, que ata o de entón, e contradicindo o seu costume, acalara toda a noite a súa verba incandescente. Quedou falado, foron as súas únicas dúas palabras, e a longa conversa rematou. Nada máis se dixo. Quedamos enmudecidos, co silencio enseñorado da mesa. As palabras ficaron presas, fosilizadas, á espera de que as fáciles sentenzas que pronunciaramos puidesen demostrar a súa veracidade. Continue reading Quedou falado