Arquivos da categoría Fidel Vidal

Felisberto Hernández

61ydiwcrjflFidel Vidal. “Se non tivese lido as historias de Felisberto Hernández en 1950, hoxe non sería o escritor que son” (Gabriel García Márquez). “O que fai que o xuízo da posteridade sobre o individuo sexa máis xusto que o dos seus contemporáneos, reside na morte. Un non se desenvolve a xeito senón despois de morto…”, di Barthes a propósito de Kafka, segundo lembra a poeta Ida Vitale (Premio Cervantes 2018), que aproveita para subliñar o caso do seu paisano, o uruguaio Felisberto Hernández (1902-1964), escritor capaz de nos dar unha perspectiva “para interpretacións freudianas e aínda lacanianas, que orixinarían quizais rexeites apresurados”. Continue reading Felisberto Hernández

A marabillosa historia de Peter Schlemihl

54301847Fidel Vidal. Hai libros que lemos aconsellados por un amigo, outros veñen ligados a referencias dun autor preferido, algúns son produto da propia iniciativa e despois están os que nin sabemos como diaños fomos bater con eles. Isto último sucedeu coa novela A marabillosa historia de Peter Schlemihl (Anaya, traducida do orixinal, Berlín, 1814) do poeta romántico Adelbert von Chamisso (1781-1838). Un “Schlemihl” era un home sen fortuna, un malfadado que podería “romper o nariz mesmo caendo de costas”. En alemán “schlemihl” significa pelagatos, un ninguén. Una historia con tanto éxito nas súas primeiras edicións que o autor non foi quen de se atrever escribir ningunha novela máis.  Continue reading A marabillosa historia de Peter Schlemihl

Aprender a Rezar na Era da Técnica

250xFidel Vidal. Lenz Buchmann deixa de ser adolescente e entra no mundo dos adultos, quer dicir, faise definitivamente un home, da man do seu pai Fredrich, desde a súa autoridade, cando este lle impón a estrea sexual fodendo a criadita. Diante del, nunha especie de ritual machista, nun rito de iniciación. “Vais fazê-la à minha frente – repetia. Estas palavras do pai marcaram Lenz durante anos” (Gonçalo M. Tavares, Aprender a Rezar na Era da Técnica, Caminho, 4ª ed., 2011, Premio ao mellor libro estranxeiro en Francia, 2010). Unha orde a obedecer e unha aprendizaxe. “A cada vez que se cumpre uma ordem por completo confirma-se a hierarquia já existente e, nesse sentido, o coração tranquiliza-se”, vai pensar o Lenz anos máis tarde.     Continue reading Aprender a Rezar na Era da Técnica

Branco, camiño branco

215ebee54b151c9537ac585c7d6682aaFidel Vidal. O branco é o branco de neve dos contos de fadas, o branco da neve que tanto impresionou a John Christie: “Tralo o último libriño, nunhas poucas (citas) había referencias á neve ou á brancura. A maioría débense á miña fascinación polos primeiros exploradores polares”. Así Frederick Cook, sobre o Ártico: “… ningunha liña separa a terra do ceo, que están feitos da mesma substancia Continue reading Branco, camiño branco