Arquivos da categoría Uxía Casal

Pensamentos

pelexaUxía Casal. A pesar de levar bastante tempo neste mundo, confeso sen rubor ningún que continúan abraiándome moitas cousas. Intúo que iso non é mao, se cadra porque o vexo coma a capacidade de continuar aprendendo do que me rodea e, por que non?, reafirmarme nuns valores que coido eternos en contra do “todo vale” abrazado por xentes que confunden o cu coas témporas. Desde que un político guerreiro inaugurou os insultos no Parlamento amparándose na liberdade de expresión (alá por 1982) –e que tanta graza lle facían a meu defunto pai, afeito como estaba a non poder dicir en público o que pensaba-, o asunto non fixo máis que empeorar e semella que hoxe non é máis forte ou serio quen máis razón ten, senón quen berra máis Continue reading Pensamentos

Rozando o paraíso

uxia casal paraisoUxía Casal. No mes de agosto haberá oito anos que me instalei en Ribeira xunto co meu home. Viñamos doutra zona costeira, o Val Miñor, cuxo clima é abondo suave e cuxa orografía, sen grandes declives, resulta fácil de percorrer a pé e permite paseos longos sen botar os bofes. O vao (ou a marisma, como eu lle chamaba) está protexido e cuns prismáticos podías ver de preto garzas grises e brancas, zarrapicos, parrulos e outros Continue reading Rozando o paraíso

Libro(s) sen fortuna

saturnoUxía Casal. Algunhas editoriais (incluídas galegas) seica tiñan o costume de queimar os libros que non se vendían. O poeta ourensán Víctor Campio Pereira contárame que Antón Tovar –xa falecido- quedara desolado cando lle comunicaran dunha delas que debían desfacerse dese xeito dos exemplares dun seu libro que non se vendía;  o home era incapaz de comprendelo. Como podía ser que se queimasen libros? Como podía ser que os seus poemas rematasen ardendo entre lapas, sen consolo ningún? Ocorría, claro que ocorría, aínda que pareza mentira, ou aínda que o parecese daquela. Continue reading Libro(s) sen fortuna

Dúas fotógrafas de hoxe

Foto: Sara Miranda

Foto: Sara Miranda

Uxía Casal. Ignoro até que punto a súa arte é (re)coñecida, pero tanto me ten, porque son moi boas, cada unha ao seu xeito. Tanto Paula Gómez del Valle (www.flickr.com/photos/descalza/) co- mo Sara Miranda (www.wenlagris.com) fan fotografías do mundo que posúen un alento indescritible; Paula, se cadra, semella de primeiras máis espontánea, aínda que custe aceptar que a súa ollada sexa tan rápida e oportuna,

Continue reading Dúas fotógrafas de hoxe