Un pedagogo noiés

El precursor gramaticalPastor Rodríguez. Nacido en Argalo, Noia, en 1859, Celestino Buján Suárez foi mestre de primeiro ensino e superior, a súa figura foi estudada na revista Alameda pola profesora Aurora Marco no 2001. Tras exercer en diferentes escolas galegas e de crear unha escola de adultos, obtivo o seu destino definitivo en 1893 na Escola Normal Superior de Mestres en Compostela, tras acadar o título de mestre normal na Escola Normal Central de Madrid. Dende esa data iniciou unha etapa da súa vida non só dedicada á docencia, senón tamén á participación en congresos sobre todos os temas relacionados co ensino. Seguir lendo

Osorio Anes: Un trobador para Lousame

Osorio-Eanes-Cuidei-eu-d-meu-BNPastor Rodríguez. Osoiro Anes é un dos poetas máis antigos da poesía galega e, sen dúbida, o máis antigo do Barbanza. Fillo de Johan Froaiz Mariño, que fixo testamento en Toxosoutos en 1220, e de Urraca Fernández, pertencía á poderosa liñaxe dos Mariño, con terras na ría de Arousa e na bisbarra de Noia. Crese que naceu en Toxosoutos entre 1195 e 1200, fixo testamento o 15 de abril de 1236 e pouco despois faleceu. Sábese tamén que foi estudante en París, onde se atopaba en 1220, e logo sería cóengo en Compostela. Trobador e non xograr, activo no primeiro terzo do século XIII, do que conservamos oito cantigas de amor, o xénero do lirismo trobadoresco galego-portugués máis próximo á tradición provenzal. Seguir lendo

Manuel Betanzos, un poeta de Palmeira

O Escritor. ImaxePastor Rodríguez. Unha das xeracións máis destacadas, canto a escritores, é a dos nados en Barbanza entre 1930 e 1940, é dicir, a que na literatura galega correspondería coa Xeración das Festas Minervais, que tamén se coñece como Xeración dos 50, á que pertencen Antón Avilés de Taramancos (1935-1992), Xosé Agrelo Hermo (1937-2006), Manuel Caamaño Suárez (1936), Xesús Santos Suárez (1936) ou Xosé Ramón Barreiro Fernández (1936), todos eles con importantes contribucións á literatura galega. Seguir lendo

Jesús Ricardo Martínez Balirac, un xesuíta noiés

O Escritor. Reflexiones_sobre_perfección_sacerdotalPastor Rodríguez. Entre os escritores relixiosos orixinarios do Barbanza, a maioría pertencen ao clero secular (Faustino Rey Romero, Torres Queiruga…), pero no clero regular a parte do león é para os franciscanos (Santiago Agrelo, Luís Rodríguez), o que é perfectamente lóxico se pensamos na presenza dos conventos de San Francisco na Pobra do Caramiñal, Noia e Louro, ademais da proximidade do convento de Herbón. Seguir lendo