Arquivos da categoría Ciencia

Nada é gratis (I)

Foto: Jesús Suárez Ares

Foto: Jesús Suárez Ares

Xulio Gutiérrez Roger. A moda de amontoar pedras en lugares sobranceiros é un fenómeno aparentemente inocuo feito por persoas anónimas que pretenden facer unha intervención artística colectiva no medio natural. Pero… ten consecuencias. Un montonciño de pedras non fai mal ningún pero a proliferación destes “milladoiros hipster” modifica gravemente Continue reading Nada é gratis (I)

Arqueoloxía en Santa Baia do Araño

BO25C5F1_191528Julián Bustelo Abuín|Víctor Barbeito Pose. A parroquia foi unha estrutura de organización territorial básica, xurdida no Medievo, que cristaliza no século XI, e vixente na actualidade. Foi un microcosmos no que tiñan gran parte das actividades cotiás, e non cotiás, dos seus fregueses, en cuxos límites moitos deles posiblemente pasaron toda a vida. Continue reading Arqueoloxía en Santa Baia do Araño

Historias de Selene

Lúa chea dende Compostela FOTo Carmen Docampo

Lúa chea dende Compostela FOTo Carmen Docampo

Jose Lires. A Lúa é un globo que se me escapou. Con esta cantarela, moitos nenos e nenas da miña xeración dabamos boa conta da merenda paponeando diante do televisor. O poema musicado de Gloria Fuertes coincide no tempo -estamos a falar dos anos 70 do século pasado- coa teoría científica máis aceptada sobre a orixe da Lúa. A metáfora, intencionada ou non, desvela a filiación do astro. Continue reading Historias de Selene