Arquivo da categoría: Pedro García Vidal

As primeiras fábricas de conserva

Noia. Fábrica de conservas La Noyesa.
Noia. Fábrica de conservas La Noyesa.

Pedro García Vidal. A situación da industria pesqueira nos anos centrais do século XIX caracterízase polo paso da salgadura ao tratamento e posterior enlatado do peixe. As primeiras fábricas de conservas que se instalaron en Galicia datan dos anos 40 do século XIX. Na segunda metade do século a salgadura comezou a quedar atrás. Seguir lendo As primeiras fábricas de conserva

Parcelario e historia urbana

Rehabilitación dunha vivenda en Santiago realizada polo estudio de arquitectura 2es+.
Rehabilitación dunha vivenda en Santiago realizada polo estudio de arquitectura 2es+.

Pedro García Vidal. O pasado das vilas e cidades atópase escrito na súa paisaxe construída. Camiñar a cidade de vagar, admirar as súas arquitecturas diversas que nos falan das diferentes sociedades que a poboaron, nunca esgotará a nosa capacidade de sorpresa ante a innumerable cantidade de novas e inéditas descubertas. Pero no compacto conxunto edificado todo se volve completamente anónimo. Seguir lendo Parcelario e historia urbana

Paisaxe construída da ría de Muros-Noia

Rúa Alexandre Cadarso (Campo de Noia), na mirada de José Manuel Casas Torres (1943)
Rúa Alexandre Cadarso (Campo de Noia), na mirada de José Manuel Casas Torres (1943)

Pedro García Vidal. Non será antes das primeiras décadas do século XX cando apareza unha forma especificamente xeográfica de achegarse ao feito urbano. No estado español podemos dicir que non será ata datas posteriores á Guerra Civil, e con notable atraso respecto a outros países europeos, cando aparezan os primeiros traballos específicos deste xénero. Seguir lendo Paisaxe construída da ría de Muros-Noia