Arquivos da categoría Pedro García Vidal

Paisaxe construída da ría de Muros-Noia

Rúa Alexandre Cadarso (Campo de Noia), na mirada de José Manuel Casas Torres (1943)

Rúa Alexandre Cadarso (Campo de Noia), na mirada de José Manuel Casas Torres (1943)

Pedro García Vidal. Non será antes das primeiras décadas do século XX cando apareza unha forma especificamente xeográfica de achegarse ao feito urbano. No estado español podemos dicir que non será ata datas posteriores á Guerra Civil, e con notable atraso respecto a outros países europeos, cando aparezan os primeiros traballos específicos deste xénero. Continue reading Paisaxe construída da ría de Muros-Noia

Urbanismo de supermercado

O hipermercado de Noia e os acceso impóñense coma un corpo estraño na trama tradicional

O hipermercado de Noia e os acceso impóñense coma un corpo estraño na trama tradicional

Pedro García Vidal. Logo de ler o suxestivo libro de Carolyn Steel, Ciudades hambrientas. Como el alimento moldea nuestras vidas, faise inevitable deixarse vencer pola tentación de rastrexar as pegadas da alimentación nas vilas próximas; unha invitación a comprender como muda o territorio que habitamos a partir da súa relación coa comida. Continue reading Urbanismo de supermercado

Facer visibles as paisaxes da cidade oculta, 700 anos da muralla de Noia

Facer visibles as paisaxes da cidade oculta. AbrilPedro García Vidal. A cidade fortificada constituíu durante séculos en occidente o modelo urbano predominante. Unha poboación, por pequena que fose, se non aparecía defendida por un muro era considerada pouca cousa. A existencia dunha muralla era decisiva para elevar un lugar a rango de vila ou cidade, fronte aos que non a tiñan. Continue reading Facer visibles as paisaxes da cidade oculta, 700 anos da muralla de Noia