Arquivos da categoría Pastor Rodríguez

José Rodríguez del Casal, un deputado nas Cortes de 1820

O Escritor. Diario actas Cortes 1821. ImaxePastor Rodríguez. Non coñecemos a data nin o lugar de nacemento do sacerdote José Rodríguez del Casal, pero si que foi párroco de Santa María de Lampón (Escarabote, Boiro) e que en 1811 publicou un folleto, impreso en Santiago de Compostela por Manuel Antonio Rey, que leva por título Sermón que para alentar el patriotismo e imprimir valor a nuestras tropas y alarmas dijo en la Iglesia Parroquial del Deán, D. José Rodríguez del Casal, con motivo de la bendición de la bandera de la alarma de aquel partido. Continue reading José Rodríguez del Casal, un deputado nas Cortes de 1820

Antonio Rodríguez Fraga, avogado e xornalista do Son

O Escritor. Correo_de_Galicia_06-06-1919Pastor Rodríguez. Non foi un escritor importante, pero si un dos moitos galegos emigrados que se dedicou ao xornalismo en América. Antonio Rodríguez de Fraga e Fraga nacera en Porto do Son o 12 de frebreiro de 1880, e non en 1888 como asegura Alberto Vilanova. Emigrado na Arxentina en 1909, cando xa era licenciado en Dereito pola universidade de Compostela, nese país desenvolveu múltiples actividades: viaxante de tecidos, pintor, escultor en madeira, astrónomo e fotógrafo. Continue reading Antonio Rodríguez Fraga, avogado e xornalista do Son

Antonio Abal Hermo, un médico da Pobra

sifilisPastor Rodríguez. Nacido o 11 de xuño de 1869 na Pobra do Caramiñal, foi un médico de prestixio no seu tempo, doutor en 1904, director do Gran Hospital de Santiago dende 1899 e subdelegado de Medicina da provincia da Coruña. Obtivera a licenciatura en Medicina en 1890 e en 1911 publicou un resumo da súa tese doutoral co título de Sobre la sífilis y su tratamiento por algunos preparados mercuriales, na imprenta compostelá do Eco de Santiago. Moi amigo de Valle-Inclán, alugoulle na Pobra do Caramiñal a súa quinta, chamada “Villa Eugenia” pola súa muller Eugenia Gasset, situada na rúa de San Roque, que subsiste aínda hoxe e que foi fotografada por Ruth M. Andersen. Continue reading Antonio Abal Hermo, un médico da Pobra

Antonio Novo Campelo, un médico de Muros

O Escritor. Tratado_de_farmacologia_experimental_y_terapeutica jpgPastor Rodríguez. Antonio Novo Campelo naceu en Muros en 1878 e licénciase en Medicina en Compostela en 1901. En 1904 era xa Director de Baños e estivo dirixindo os de Verín, A Toxa e Baños de Molgas. En 1909 gañou a Cátedra de Terapéutica na universidade de Zaragoza e, ao ano seguinte, trasladouse á de Santiago. Amais diso, ampliou os seus coñecementos en universidades de Alemaña. Foi un dos grandes hidrólogos da Galicia do século XX, con moito prestixio fóra do noso país. Especialista en Crenoterapia e Hidroloxía Médica, colaborou nas revistas Medicina y Cirugía, Boletín de la Universidad de Santiago, Galicia Clínica e Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica. En 1918 publicou en Compostela Valor de La Estrada como estancia climatérica de altura media. Continue reading Antonio Novo Campelo, un médico de Muros